Monday, January 8, 2018

Ayat Kursi Dalam Quran Dan Keutamaannya

Ayat Kursi
Ayat Kursi

AYATUL KURSI

Assalamu alaikum wr. wb, salam sapa saya kepada teman-teman pengunjung situs www.kajianmuslim.net pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu ayat dari Al-Qur'an tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana tentunya kita semua sudah tau dengan ayat yang satu ini, ayat yang bisa menjadi amalan atau pegangan hidup supaya doa-doa dan keinginan kita cepat terkabul, berlimpah rezeki, perlindungan diri dan usaha, ayat yang didalamnya terkandung kebesaran, keagungan, ke esaan dan kekuasaan allah yang mutlak atas segala sesuatu meliputi lagit dan bumi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi, dan saya disini sediakan bacaan ayat kursi lengkap dengan arab dan latinnya supaya teman-teman bisa mengamalkannya dengan mudah dan dapat difahami, mari kita simak bacaan ayat kursi dibawah ini.
bacaan ayat kursi / ayatul kursi
Ayat Kursi

"BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM"
"aLLAAHULAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM, LAA TAKHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM, LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAAFIL ARDH. MANGDZAL LADZII YASYFA'U INDAHUU ILLAA BI IDZNIH, YA'LAMU MAA BAINA AYDIIHIM WAMAA KHALFAHUM, WALAA YUHIITHUUNA BISYAI'IM MIN ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA, WASI'A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL ARDHA WALAA YA UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYUL AZHIIM".

Artinya :
"Allah, tiada tuhan kecuali allah, yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, ia tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannyalah apa yang ada dilangit dan bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat pertolongan disisi allah tanpa izinnya, ia mengetahui apa saja yang ada di depan dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu allah selain yang dikehendakinya, kursi allah meliputi langit dan bumi, dan allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan allah maha tinggi lagi maha besar".

KEUTAMAAN AYAT KURSI

Ayat yang paling agung dalam Al-Quran
Jalan untuk masuk surga
Sebagai wirid dan doa sebelum tidur
Keagungan melebihi langit dan bumi

Nah itulah Bacaan ayat kursi dan keutamannya yang dapat kami bagikan dalam kesempatan kali ini, namun pembahasan ayat kursi belum semuanya terpaparkan disini, mungkin insya allah akan kami update dilain waktu, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai disini, ikuti terus update dari situs www.kajianmuslim.net ya, akhirkata saya ucapkan wasallam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Ayat Kursi Dalam Quran Dan Keutamaannya

0 comments:

Post a Comment